۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
baharsa
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۵۶
sorasam9135
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۳
pania
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۱۷
mehryar71
‫۱۳ روز قبل، سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۱۲