- بگو ببینم چرا همیشه تعبیر انسانِ نیک را به کار میگیری؟ آیا همه را به همین عنوان خطاب می‌کنی؟
زندانی گفت: بله. همه را. روی زمین انسانِ شروری وجود ندارد!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Roshaanaak
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۴