شریعت می‌گوید: (( مال تو مال خودت،مال من مال خودم.) ) طریقت می‌گوید: (( مال تو مال خودت،مال من هم مال تو.) ) معرفت می‌گوید: ((نه مال منی هست،نه مال تویی.) ) حقیقت می‌گوید: (( نه تو هستی،نه من) )
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۳
Ali
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۹
docharane
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۳۵