‎ *** چقدر آهنگ‌های قشنگ در این دنیا وجود داشت که من نشنیده بودم. چقدر چهره‌های زیبا از برابرم گذشتند که من آن‌ها را ندیدم، چقدر رؤیاهای عجیب دیدم که وقتی از خواب بیدار شدم ، هرگز دیگر به یادم نیامد، و بوی عطری از دست رفته در دلم چنگ زد که همیشه تا همیشه خودم را نبخشم.
***
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۱
docharane
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۹
hedgehog
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۳۴