عبارت "دست‌کم سلامتیت رو که داری" یعنی اعضای بدنت یه سری کالا هستن که می‌تونی در مواقع ضروری به فروششون برسونی.