مردم قبلاً دوست داشتن ستاره‌های راک بشن ولی حالا فقط دوست دارن ستاره‌های راک تو جشن تولدشون اجرا کنند.