حالا به لطف شبکه‌های مجازی آدم‌های این دوره بیشتر از مردم تمام دوره‌ها می‌دونن فحش خوردن و تحقیر شدن چه حسی داره.