زمان به‌قدری سریع می‌گذرد که دیگر نمی‌شود اعصار را از هم تشخیص داد و من آدم‌هایی را می‌شناسم که پنج سال باهم فاصله دارند درحالی‌که اختلاف‌سنی‌شان فقط بیست سال است.