من برای هورمون‌های طاقت‌فرسای دوران بلوغ زیادی پیرم ولی محاله از کنار یه زن تو خیابون رد بشم و فکرای ناجور به سرم نزنه، واقعاً کار شاقیه.