۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۹
docharane
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۸
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۹