خودکشی امیدی واهی است،خودکشی یعنی: به ناچار پرواز کردن با این اطمینان که خلا مرا نگه خواهد داشت، یعنی پرواز بدون بال،پرش به سوی نیستی، به سوی زندگی ای تجزیه نشده، به سوی گناه ناشی از غفلت، به سوی خلا به مثابه تنها امکانی که جزیی از وجود من است و مرا نگه می‌دارد. .
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۵