اکثر آدمها فکر میکنند از مضرات اصلی سیگار این است که سلامتی را آرام آرام از بین میبرد و در نهایت با سرطان به قلب خاک میسپارد ولی آنها اشتباه میکنند. سیگار پر از خوبی است و تنها بدی اش این است که آدم معتاد به سیگار، به چای هم اعتیاد دارد. البته چای هم به خودی خود بد نیست. مشکل قبل و بعد از چای است. اینکه ظرفیت مثانه ی آدم تنها چهارصد سی سی باشد، برای آدمی که روزی دو سه لیتر چای مینوشد از تراژدیهای شکسپیر هم غم انگیزتر است.
۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Alirezahh
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۱
Rasoulg
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۳
Minaamjad
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۷
docharane
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۸
Ali
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۳
Saeidnosh
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۵
Shakibaamj
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۹
Miladred
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۶
Mehrnaz_xh
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۱
Coolguy
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۳