این دیوار جلجتاست و تو نمی‌توانی از آن بالا بیایی، بالا رفتن از سربالایی جلجتا کار هرکسی نیست؛ فقط یک منجی و دو جنایتکار از پسش برمی ایند!
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Agata
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۹
Ali
‫۳ سال قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۵
Andre
‫۳ سال قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۷
Salmoon
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۴
Masoudreisi
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۸
Mary_magdolen
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۸
Shaghik
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۶