این دیوار جلجتاست و تو نمی‌توانی از آن بالا بیایی، بالا رفتن از سربالایی جلجتا کار هرکسی نیست؛ فقط یک منجی و دو جنایتکار از پسش برمی ایند!
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Agata
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۵۹
Ali
‫۲ سال قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۵
Andre
‫۲ سال قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۷
Salmoon
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۴
Masoudreisi
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۸
Mary_magdolen
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۸
Shaghik
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۶