حنجره اش از هوس آنکه فریاد بلندی بکشد به درد افتاده بود، فریادی چون فریاد شاهین یا عقابی از فراز آسمان، فریادی نافذ تا از تسلیم خویشتن به بادها خبر دهد. این ندای زندگانی بود خطاب به روح او نه آن صدای ملال آور زمخت عالم تکلیف و نومیدی، نه آن صدای غیر انسانی که او را به خدمت محراب فرا می‌خواند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۰
Angleita
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۹
docharane
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۳
Mikaeil
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۶
Mobina_fxr
‫۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۷