او الکس را خلق کرده بود. او را واداشته بود ان قیافه را به خود بگیرد و چیزی باشد که جس دلش میخواست ببیند. شاید دکتر کارتر از خیلی چیزها درکی نداشت ، اما در مورد این مسئله حق با او بود. “تخیل یه نیروی تغییرپذیره ، خانم مولسون. یه نیروی دگرگون شونده. ما چیز هایی رو میسازیم که بهشون احتیاج داریم “
جس حتی بچگی هایش هم چنین موهبتی داشت. از هر ماده ی خامی که به دست می‌اورد ، چیزی را می‌ساخت که بهش احتیاج داشت ، از جمله ادم‌های دیگر را.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۲
hedgehog
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۱