قاعده اول از چهل قاعده شمس تبریزی
کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار می‌بریم، همچون آینه‌ای است که خود را در آن می‌بینیم. هنگامی که نام خدا را می‌شنوی ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرم‌آور به ذهنت بیاید، به این معناست که تو نیز بیشتر مواقع در ترس و شرم به سر می‌بری. اگر هنگامی که نام خدا را می‌شنوی ابتدا عشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید، به این معناست که این صفات در وجود تو نیز فراوان است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Nemankhan
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۵
Ali
‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۲۵