هیچ قانونِ اجتماعیِ ناگفته‌ای که قرار باشد به آن پایبند باشیم، وجود ندارد… و به مقتضای همین تسکین، احساس می‌کنم عضلاتم آرام گرفته‌اند، شانه‌هایم سبک شده‌اند، و حس بویایی‌ام قوی‌تر شده.