او راجع به چیزهای دیگری به غیر از مردش نیز شور و اشتیاق نشان می‌دهد
وقتی مرد حس می‌کند که "همه چیز و همه کس" او نیست بیشتر مشتاق او می‌شود. وقتی او سر خود را گرم نگه می‌دارد، دیگر به هنگام در دسترس نبودن مرد احساس رنجش نمی‌کند. مرد دیگر مالک بی‌رقیب و بی چون و چرای ذهن او نیست، جایگاه چندان محکمی ندارد و ممکن است به سادگی فراموش شود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱ ماه قبل، شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۵۸
Faruogh
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۳۸