۲- من زنی را می‌پسندم که گاهی اوقات سکوت کند. چون در این هنگام شما نمی‌دانید که او دارد به چه چیز فکر می‌کند و این احساس به شما دست می‌دهد که او به خود اطمینان دارد. انگار که بر خود و احساست‌اش، تسلط کامل داشته باشد. آدم "می‌خواهد" در کنار کسی باشد که پیش از حرف زدن، فکر می‌کند.