۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Baharparsa
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۵۵
Mehranzeylabi
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۴۹
💟💟💟
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۱۷
zahramehr
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۳۵