۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۲
s2gyha
‫۴ ماه قبل، جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۰
Elham
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۰۱