۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۲
s2gyha
‫۱ ماه قبل، جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۰
Elham
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۰۱