f@eze

[email protected]

🔋🔌M.S.Electrical engineer🔌🔋 I💖book & movie & zumba & yoga 👩‍🏫Teacher at the university 👩‍🏫

آخرین فعالیت‌ها


 • ربکا
  ستاره داد
 • راز
  ستاره داد
 • کوری
  ستاره داد
 • سکوت بره‌ها
  ستاره داد
 • قلب سگی
  ستاره داد
 • 3 دختر حوا
  از 3 دختر حوا :

  اونها به اسم مذهب خدا رو کشتند، به خاطر ایجاد نظم و انظباط و قدرت و اعتبار، از عشق چشم پوشی کردن. (...)

 • 3 دختر حوا
  از 3 دختر حوا :

  داشتن فکر جدید منفی وزشت خیلی بهتر از داشتن فکرهای پلید و زشت و کهنه و قدیمیه (...)

 • 3 دختر حوا
  از 3 دختر حوا :

  هیچ وقت چیزی رو تا با چشمات نبینی، با گوشات نشنوی، با دستات لمس نکنی و توی ذهنت تصور نکنی و مفهومش نفهمی ، باور نکن (...)

 • نفرتی که تو می‌کاری
  از نفرتی که تو می‌کاری :

  بعضی وقت‌ها ممکن است همه کارها را درست انجام بدهی، اما باز هم نتیجه آن چیزی نشود که می‌خواهی. مهم این است که کار درست را انجام بدهی. (...)

 • نفرتی که تو می‌کاری
  از نفرتی که تو می‌کاری :

  ایمان فقط باور داشتن نیست بلکه گام برداشتن به سمت باور است (...)

 • نفرتی که تو می‌کاری
  از نفرتی که تو می‌کاری :

  نفرتی که در دلهای نوزادان کوچک می‌کاریم، روزی همه را درگیر می‌کند و زندگی همه را به گند می‌کشد. (...)

 • کافکا در ساحل
  از کافکا در ساحل :

  اگه همه ی آدم‌ها نابغه بودند، دنیا حسابی بهم می‌ریخت؛ بعضی‌ها باید کنار بایستند و مراقب اوضاع باشند. (...)

 • کافکا در ساحل
  از کافکا در ساحل :

  داشتن چیزی که نماد آزادیه میتونه شخص رو خوشحال‌تر از رسیدن به اون آزادی کنه (...)

 • کافکا در ساحل
  از کافکا در ساحل :

  خالی بودن مثل یه خونه خالیه. یه خونه خالی که قفل و بند نداره. هرکسی می‌تونه هروقت دلش خواست وارد بشه. همین منو بیشتر از هر چیز دیگه ای می‌ترسونه. (...)

 • کافکا در ساحل
  از کافکا در ساحل :

  چیزهایی که او می‌دانست در مقابل بی کرانی دنیا هیچ بود. (...)

 • کافکا در ساحل
  از کافکا در ساحل :

  تا وقتی چیزی به اسم زمان وجود داره، هرکسی در نهایت آسیب میبینه و به چیز دیگه ای تبدیل میشه، این اتفاق همیشه می‌افته؛ دیر یا زود. (...)

 • کافکا در ساحل
  از کافکا در ساحل :

  ‏وقتی طوفان تمام شد یادت نمی‌آید چگونه از آن گذشتی٬ چطور جان به در بردی، حتی در حقیقت مطمئن نیستی طوفان واقعا تمام شده باشد. اما یک چیز مسلم است. وقتی از طوفان بیرون آمدی دیگر آنی نیستی که قدم به درون طوفان گذاشت. (...)

 • کافکا در ساحل
  از کافکا در ساحل :

  ‏به جمعیت شتابان خیره شده ام و به صد سال آینده فکر میکنم. در صد سال آینده همه این آدمها، حتی خودم، از چهره زمین ناپدید و به خاک یا خاکستر تبدیل می‌شویم. (...)

 • کافکا در ساحل
  از کافکا در ساحل :

  ‏تو سفر یه همراه تو زندگی یه غمخوار (...)

 • کافکا در ساحل
  از کافکا در ساحل :

  ‏اینکه مسیر زندگیت رو خودت انتخاب کنی کار ساده ای نیست. (...)