تیک و تاک ساعت همینطور بغل گوشم صدا می‌دهد. می‌خواهم آن را بردارم از پنجره پرت بکنم بیرون، این صدای هولناک که گذشتن زمان را در کله‌ام با چکش می‌کوبد!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ryhan
‫۱۳ روز قبل، پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۸