دیگر نه آرزویی دارم و نه کینه‌ای، آنچه که در من انسانی بود از دست دادم، گذاشتم گم بشود. در زندگانی، آدم باید یا فرشته بشود یا انسان و یا حیوان، من هیچکدام از آنها نشدم، زندگانیم برای همیشه گم شد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Kimiakarimi
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۵۶