چه خوب بود اگر همه چیز را می‌شد نوشت. اگر می‌توانستم افکار خودم را بدیگری بفهمانم، می‌توانستم بگویم. نه یک احساساتی هست، یک چیزهائی هست که نمی‌شود بدیگری فهماند، نمی‌شود گفت، آدم را مسخره می‌کنند، هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می‌کند. زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Kimiakarimi
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۵۶