گاهی دیوانگیم گل می‌کند، می‌خواهم بروم دور خیلی دور، یک جائی که خودم را فراموش بکنم. فراموش بشوم، گم بشوم، نابود بشوم، می‌خواهم از خود بگریزم بروم خیلی دور، مثلا بروم در سیبریه، در خانه‌های چوبین زیر درختهای کاج.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ryhan
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۳۹