افسوس می‌خوردم که چرا نقاش نشدم، تنها کاری بود که دوست داشتم و خوشم میآمد. با خودم فکر میکردم میدیدم، تنها میتوانستم در نقاشی یک دلداری کوچکی برای خودم پیدا بکنم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ryhan
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۳۸
Kimiakarimi
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۵۴