تک و تنها بودم. مابین چندین میلیون آدم مثل این بود که در قایق شکسته‌ای نشسته‌ام و در میان دریا گم شده‌ام.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ryhan
‫۱۳ روز قبل، پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۷