۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
💟💟💟
‫۱۵ روز قبل، شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۲۰
R_Aliabadi
‫۱۴ روز قبل، یک شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۵۰
Nana_neeee
‫۸ روز قبل، شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۰۸