۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
💟💟💟
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۲۰
R_Aliabadi
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۵۰
Nana_neeee
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۰۸