"میدونی ، من فکر می‌کنم یک کمی با اغلب مردم فرق دارم. اگه آدم جور دیگری تخلیه بشه…"
مرد جوان با اشاره سر گفت: "بله ، همین‌طور است که می‌گویید. اگر آدم جور دیگری باشد محکوم به این است که تنها بماند. آنها با آدم بد می‌شوند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
simsimi
‫۱۷ روز قبل، چهار شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۴۱
💟💟💟
‫۱۵ روز قبل، شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۲۰