او فیلسوف بود، اگر بدانید که فیلسوف چه بود. )
وحشی بی معطلی گفت: (کسی که درباره چیزهایی خیالبافی می‌کند که در آسمان و زمین وجود ندارند.)
کاملا همینطور است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
R_Aliabadi
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۴۹