اگر آدم به چیزهایی اعتقاد دارد به این سبب است که نحوه شرطی شدنش حکم می‌کند که با آنها معتقد باشد. فلسفه یعنی این: پیدا کردن دلایل ناموجه برای چیزهایی که آدم به دلایل ناموجهِ دیگر به آنها اعتقاد پیدا کرده. اگر مردم به خدا معتقد باشند به این دلیل است که طوری شرطی شده اند که به خدا اعتقاد داشته باشند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
R_Aliabadi
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۴۹
Nana_neeee
‫۸ ماه قبل، شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۶:۰۵
Ryhan
‫۸ ماه قبل، شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۴۸