نایت ساید پر از ارتباطات غیر منتظره است. قهرمان‌ها،الهه‌ها و هیولاها همه همدیگر را می‌شناسند. بعضی وقت‌ها به عنوان دوست،بعضی اوقات به عنوان دشمن. بعضی وقتها هم هر دو…اینجا این‌طور جایی است.