اگر تعداد چشم‌های کافی با هم یک توهم یکسان را می‌دیدند، آن توهم تبدیل به حقیقت می‌شد و اگر افراد کافی به بدبختی یکسانی می‌خندیدند، آن بدبختی تبدیل به یک لطیفه بامزه می‌شد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
ZahraArt
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۳۷