۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۰۲
_SH_
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۴۰
Minarasoli
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۵۰
Mahmah
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۵۴
Sarar
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۰۵