بین آن‌ها درک واحدی وجود داشت که بسیار برتر از احساس محبت و دوستی یا هم‌سنگربودن بود. او گفته بود: "ما یکدیگر را در مکانی که هیچ تاریکی در آن نیست، ملاقات خواهیم کرد."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mohammadzml
‫۳۰ روز قبل، پنج شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۲۷