کاپیتان جیم: … مثل اینکه او (دوشیزه کودنلیا) با کینه‌ای عمیق نسبت به مردها به دنیا آمده. در تمام فورویندز از همه مهربان‌تر و زبانش از همه تلخ‌تر است. وقت مشکلی پیش می‌آید این زن خودش را میرساند و هر کمکی از دستش بر بیاید انجام میدهد. هرگز در مورد هیچ زنی بدگویی نمی‌کند ولی اگر بخواهد شخصیت یک مرد را لگدمال کند هیچ کس در مقابل تندی حرفهایش طاقت نمی‌آورد.
خانم دکتر گفت ولی همیشه از شما خوب می‌گوید.
- متاسفانه بله. اصلا از این وضع خوشم نمی‌آید. اینطوری احساس می‌کنم که یک مرد غیر عادی ام
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
mamintoosi
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۱۰
Arezoui
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۲۸