کاربران برتر ناولر در این هفته
Mobina_fxr ۰ ۰ ۹ ۱۵ ۳۱ ۱۰
aminn ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱ ۰
parham-nasa
م شمس
۷ ۰ ۲ ۰ ۱ ۶
۴ Saba2
صبا
۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰
۵ Ali
علی
۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵
۶ Parviz
بهزاد شهبازی
۰ ۰ ۴ ۴ ۳ ۲
۷ Mahkame
مه‌ڪامه
۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱۰
۸ Mahshoo ۰ ۰ ۱ ۱ ۱۰ ۰
۹ Elham
الهام
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰
۱۰ Tahatehrani
طاها طهرانی
۰ ۰ ۲ ۲ ۴ ۰