آخرین فعالیت‌ها


 • مرگ شادمانه
  از مرگ شادمانه :

  میخواهید بدانید من خوشبخت هستم یا نه? شما با این فرمول اشنا هستید: «اگر میتوانستم زندگی را از نو اغاز کنم» خب در این صورت من زندگی را همینگونه که هست اغاز میکردم. (...)

 • سقوط
  از سقوط :

  من از آن تافته‌های جدابافته نبودم ؛ که هر توهینی را ببخشایم، اما همیشه در آخر کار آن را از یاد می‌بردم. آن کس که تصور می‌کرد که من از او نفرت دارم چون می‌دید که با لبخندی صمیمی به او سلام می‌گویم غرق در شگفتی می‌شد و نمی‌توانست باور کند. در این حال، بر حسب خلق و خوی خودش، یا بزرگواریم را تحسین و یا بی غیرتی‌ام را تحقیر می‌کرد، ... (...)

 • سقوط
  از سقوط :

  آیا زن تنها چیزی نیست که از بهشت برای ما به جا مانده است? (...)