تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
اردیبهشت
خرداد
تیر

آخرین فعالیت‌ها


  • ناپاک‌زاده استانبول
    برای ناپاک‌زاده استانبول نوشت :

    والا در مورد کتاب که موفق نشدم بازش کنم معما طرح کردین یا مردم رو سر کار گذاشتین. صد تا چیز نوشتیم و پرسیدین اخرش هم کتابی رویت نشد؟!