بریده‌هایی از رمان روسلان وفادار (فاجعه وفاداری در روزگار اسارت)

نوشته گئورگی ولادیموف