بریده‌هایی از رمان پیاده‌روهای پارک لاله (سکوی دوم)

نوشته رویا هدایتی