حال دق کردن یعنی حالی که توش داشتم دق می‌کردم. وقتی آدم تو حال دق کردنه ولی دق نمی‌کنه، خیلی بدتره. حال بعد از دق کردن خیلی حال بدیه. آدم دق کنه، تموم می‌شه می‌ره، راحت می‌شه. ولی وقتی آدم دق کردنو رد می‌کنه، دیگه عادی می‌شه همه چی. به نظر من عادی شدن خیلی وحشتناکه.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
R_Aliabadi
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۴:۰۲