• از مجموع ۱۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'جین ایر ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۹ رو بدست آورده.
۱۱۹۲۳۵۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۱ را داده‌ند.
• رمان 'جین ایر ' در کتاب‌خانه‌ی ۸ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۸ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
April
April
۱۴۰۰/۱۰/۱۷

sadelaram
sadelaram
۱۳۹۹/۴/۴

pzafarmand
pzafarmand
۱۳۹۸/۸/۷

Hanijalali
Hanijalali
۱۳۹۸/۱/۲

Sarina1425
Sarina1425
۱۳۹۷/۶/۲۵

elaheelahi
elaheelahi
۱۳۹۷/۳/۲۶

Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۳/۲۴

Bersavoosh
Bersavoosh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Vahid_ma
Vahid_ma
۱۳۹۷/۲/۱۲

05haniyeh
05haniyeh
۱۳۹۷/۱/۴

Ro0oya
Ro0oya
۱۳۹۶/۸/۲۸

$ėť@ýė$h
$ėť@ýė$h
۱۳۹۶/۲/۲۴