• از مجموع ۴ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'اعتراف من' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۷۵ رو بدست آورده.
۳۴ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۷ را داده‌ند.
• رمان 'اعتراف من' در کتاب‌خانه‌ی ۵ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
arianian
arianian
۱۳۹۷/۵/۲۶

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲۸

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۵

Great20
Great20
۱۳۹۳/۷/۲۹