"اگر آدم‌ها به‌جای خیره شدن به چشم یکدیگر یه ناف‌های همدیگر نگاه می‌کردند، همیشه راه بهتری برای حل اختلاف‌های خود می‌یافتند. زیرا بر خلاف چشم‌ها، اثری از عشق یا نفرت در ناف آدم‌ها یافت نمی‌شود. ناف آدم دکمه‌ای است که آسوده روی شکم جای گرفته و فیلسوفانه لبخند می‌زند."
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Hamid.Koodari
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۲، ساعت ۱۷:۳۳
Novler
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۴۸
zahralabbafan
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۴۶
MAMADJAVID
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۳
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۷