۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Hamid.Koodari
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۱۶
Ali
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۴۹
zahralabbafan
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۱۰