"شغلی داری؟" …
ایگنیشس به پلیس گفت:
"گاهی گردگیری می‌کنم و به‌علاوه الان مشغول تنظیم یک کیفرخواست علیه قرن حاضر هستم. هر وقت‌که سرم از مشغولیات ادبی به دَوران بیفته سس پنیر درست می‌کنم."