من و افسره به هم گفتیم که از ملاقات هم خوش وقت شدیم. این حالمو به هم می‌زنه. همیشه دارم به یکی می‌گم "از ملاقاتت خوشحال شدم" در صورتی که هیچم از ملاقاتش خوشحال نشده م. گرچه، فکر می‌کنم اگه آدم می‌خواد زنده بمونه باید از این حرفام بزنه.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱۰ سال و ۱۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۶:۴۲