عشق واقعی یعنی راز را بر دلدار فاش کردن ،مصیبت بعدها که ماجرای عاشقانه به سر رسید آغاز می‌شود و دلداده که راز خود را بر ملا کرده است بر آن افسوس می‌خورد ، زیرا دلدار به اعتماد او خیانت کرده است.